Na naszym kanale na YouTube stworzyliśmy właśnie nową playlistę dla dzieci oraz rodziców.

W kolejnych lekcjach będziemy krok po kroku oswajać z literami, poznawać alfabet, wymawiać głoski, składać litery w sylaby i odczytywać proste słowa. Zachęcamy do wspólnej podróży, której celem jest rozwój zainteresowań dzieci i możliwości, jakie daje umiejętność samodzielnego czytania.

W pierwszym filmie prezentujemy polski alfabet, ale odczytany w taki sposób, by ułatwić dzieciom dalsze etapy nauki czytania. Odcinek to zestawienie liter zgodnie z kolejnością, nie dlatego, że traktujemy kolejność liter priorytetowo, ale dla porządku. W kolejnych odcinkach skupimy się już na ćwiczeniach bez trzymania się kolejności alfabetu.

A przy okazji, wiecie, że najpopularniejszą literą w polskich tekstach jest samogłoska „e”, a najrzadszą spółgłoska „dż”?

Pierwszy odcinek naszego cyklu jest pozbawiony ilustracji i jakichkolwiek „przeszkadzaczy” rozpraszających koncentrację dziecka. Chcemy maksymalnie skupić uwagę na znaku graficznym i jego brzmieniu, szczególnie, że niektóre głoski są krótkie i ciche.

Nie musicie za każdym razem oglądać poszczególnych odcinków od początku do końca. Dla niektórych dzieci prezentacja wszystkich liter jest zbyt długa, a tym samym nużąca. Możecie wracać do dowolnych fragmentów i kontynuować oswajanie z literami własnym rytmem. Ważne jednak, by powracać systematycznie.

Warto też tego typu lekcje proponować dziecku przed innymi bajkami, gdy jest wypoczęte i nieprzebodźcowane animacjami.

 

A teraz kilka podstawowych informacji o literach, głoskach i nauce czytania dla rodziców, którzy rozpoczynają przygodę z edukacją maluchów.

 

Przypomnijmy sobie na początek na czym polega:

różnica pomiędzy głoskami a literami

 

Głoski to najmniejsze i niepodzielne jednostki fonetyczne. Głoski są dźwiękami. Litery to znaki graficzne, które widzimy.

 

Głoski grupujemy ze względu na ich cechy na:

– samogłoski i spółgłoski

– głoski twarde i miękkie

– głoski dźwięczne i bezdźwięczne

– głoski ustne i nosowe

– głoski jednoznakowe i dwuznakowe.

 

Alfabet dla dzieci po polsku to zestawienie liter, które odczytujemy zgodnie z ich nazwą, czyli:

„a”, „be”, „ce”, „de”, „e”, „ef”

Jednak nauka czytania, która rozpoczyna się nauką alfabetu wiąże się z utrudnieniem. Najłatwiej je dostrzec na przykładzie:

Słowo „mama” przeczytane nazwami liter będzie brzmiało: „em-a-em-a”.

Podobną trudność w złożeniu słowa będą miały dzieci, które nauczyły się spółgłosek w brzmieniu:

„b” – „by”

„c” – „cy”

„d” – „dy”.

Słowo „mama” będzie brzmiało wtedy: „my-a-my-a”.

 

Popatrzmy, co się stanie, jeśli nauczymy dzieci poprawnego głoskowania, czyli:

„a” = „a”

„b” = „b”

„c” = „c”

Słowo „mama” będzie brzmiało wtedy: „m-a-m-a”.

O taki efekt właśnie nam chodzi.

Wraz z poprawnym głoskowaniem, nauka czytania upraszcza się i nabiera dla dziecka przejrzystości. Staje się też zgodna z jego intuicyjną logiką.

Dlatego zapraszamy na cykl lekcji nauki czytania krok po kroku.

Odkryjmy z dzieckiem głoski, skojarzmy dźwięk ze znakiem graficznym.

 

Zapraszamy na naszą playlistę na kanale YouTube, gdzie stopniowo wprowadzimy przedszkolaka do czytania, oswajając stopniowo z poszczególnymi zagadnieniami. W pierwszym odcinku prezentujemy znaki polskiego alfabetu przeczytane krótko, by dziecko bez zbędnych przeszkód oswoiło się z literami, a w przyszłości mogło łączyć je w sylaby i słowa.

Korzystajcie z materiałów edukacyjnych na naszym kanale oraz w sklepie internetowym bez presji. Dopasujcie zabawę do nastroju dziecka, jego potrzeb i zainteresowań.

Oto kilka wskazówek pomocnych przy nauce czytania:

 1. Nie spieszcie się. Każde dziecko rozwija się indywidualnie, w swoim tempie i zgodnie ze swoimi predyspozycjami. Warto podejmować różnorodne aktywności i stawiać na zaciekawianie.
 2. Bądźcie kreatywni. Korzystajcie z narzędzi wybiórczo. Nawet najlepsze elementarze mogą się znudzić. Warto różnicować zabawy.
 3. Szukajcie metod, które sprawdzą się w przypadku Waszych dzieci, co czasem oznacza czerpanie z różnych teorii i metodologii.
 4. Traktujcie podręczniki jako inspirację, a nie jako jedyny słuszny kierunek rozwijania danej umiejętności. Zachowajcie czujność.
 5. Nie czekajcie z nauką czytania aż Wasz przedszkolak będzie starszakiem. Już 2-latek jest zainteresowany literami.
 6. Wspierajcie zainteresowania Waszych dzieci, podążajcie za nimi i udzielajcie im pozytywną informację zwrotną. Wasza wiara w nie to solidny fundament na ich całe życie.
 7. Współpracujcie z przedszkolem i szkołą. Obserwujcie i uczcie się Waszego dziecka i tego jak się zmienia.
 8. Bądźcie cierpliwi. Nie pozwólcie, by zaczęły dominować osobiste ambicje czy Wasze indywidualne zainteresowania.
 9. Dajcie sobie czas, aż Wasze dziecko oswoi się z literami. Bierna znajomość liter to baza. Warto na tym pierwszym etapie pozostać chwilę za długo niż za szybko przeskoczyć do kolejnego etapu nauki czytania.
 10. Rozbudźcie Wasze dziecko poznawczo. Niech towarzyszy mu entuzjazm i zaciekawienie. Niech będzie aktywne i pełne energii. Niech chłonie świat, bez strachu, a za to z uśmiechem i pełną akceptacją z Waszej strony.
 11. Dobra zabawa to podstawowy sposób nauki u dzieci. Dzieciństwo to ruch i zabawa.
 12. Stwórzcie przestrzeń dzieciom do zadawania pytań. Dzięki temu zachęcicie je do logicznego myślenia, a tym samym do odkrywania reguł. Dyskutujcie, nie narzucajcie.
 13. Dbajcie o prawidłową wymowę, poprawnie wymawiajcie głoski w izolacji. Uczcie czytania wychodząc od dźwięku, czyli głoski.
 14. Zaglądajcie do Pana Kartka, którego misją jest nauka czytania przez zabawę i zainteresowanie dzieci czytaniem. 🙂 🙂

Sprawdź nasze produkty: